Obsah sekcie:

 

 


OTÁZKA: Ako si rezervovať termín vyšetrenia?

Rezerváciu termínu vyšetrenia môžete realizovať pod záložkou Rezervácia termínu v navigačnom menu. Pre úspešnú realizáciu Vašej rezervácie termínu vyšetrenia v DFNsP je nevyhnutná registrácia/prihlásenie do systému. Rezervácia termínu pozostáva zo 4 krokov, ktorými je nevyhnutné prejsť pre úspešnú rezerváciu termínu:

KROK 1

  • Zvoľte si ambulanciu, v ktorej máte záujem rezervovať termín vyšetrenia. Pre lepšie dohľadanie konkrétneho pracoviska môžete použiť filter kategórií vyšetrení, ktorý nájdete nad zoznamom ambulancií.
  • Svoju voľbu potvrďte kliknutím na príslušný názov ambulancie, alebo na tlačidlo "Výber termínu" pri konkrétnom pracovisku.
  • Po výbere ambulancie pre rezerváciu termínu, budete vyzvaný na výber typu termínu vyšetrenia. V prípade, že idete na prvé vyšetrenie s novým zdravotným problémom, zvoľte možnosť "Prvá návšteva", ak idete s už evidovaným problémom na druhé alebo ďalšie vyšetrenie zvoľte "Kontrolný termín".

Pred prvým vyšetrením odporúčame konkrétnu ambulanciu najskôr kontaktovať telefonicky!

KROK 2

zobrazuje termíny vyšetrení ambulancie zvolenej v predchádzajúcom kroku. Pokiaľ si chcete rezervovať termín na inom pracovisku, kliknite na tlačidlo Výber oddelenia, ktoré sa nachádza vpravo od názvu ambulancie. Stránka po načítaní dát obsahuje kalendár s dostupnými časmi pre rezerváciu v danej ambulancii. Na horizontálnej osi sa nachádza čas, vertikálna os zobrazuje dátum.

Termíny vyšetrení pre zvolené oddelenia sú vyobrazené v kalendári, môžu byť v 4 stavoch:

ZELENÁ farba označuje voľný termín dostupný pre rezerváciu

ORANŽOVÁ farba označuje dočasne blokovaný termín iným klientom, je možné že sa po istom časovom okamihu sprístupní

ČERVENÁ farba označuje obsadený, nedostupný termín

Termíny označené ako voľné sú dostupné a je možné si ich zarezervovať. Svoj výber potvrďte kliknutím na príslušný termín vyšetrenia.

Po výbere termínu nasleduje rekapitulácia zvoleného termínu, pre rezerváciu termínu zvoľte možnosť Pokračovať v rezervácii.

KROK 3

Predposledný krok rezervácie obsahuje formulár pre vyplnenie údajov o pacientovi a takisto kontaktných údajov o klientovi/používateľovi. Pri vstupe do tohto kroku sa Vami zvolený termín dočasne zablokuje pre iných klientov, pričom budete mať k dispozícií niekoľko minút pre vyplnenie a odoslanie rezervačného formulára. Vyplňte prosím, všetky povinné polia a svoju voľbu potvrďte kliknutím na Rezervovať termín.

KROK 4

Po odoslaní rezervačného formulára je Váš termín úspešne rezervovaný, pričom sa Vám načíta rekapitulácia Vašej rezervácie. Túto rekapituláciu si môžete po kliknutí na príslušné tlačidlo vytlačiť. Všetky náležitosti Vašej rezervácie, spolu s ďalšími inštrukciami, sú dostupné na tlačenej podobe potvrdenia rezervácie.

Rekapitulácia príslušnej rezervácie je dostupná na stránke s prehľadom Vašich rezervácií.


 

OTÁZKA: Čo je to kód pacienta? Ako ho získam?

Kód pacienta predstavuje jedinečný identifikátor pacienta v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava (ďalej aj DFNsP). Tento identifikátor je umiestnený na tlačenej kartičke pacienta, ktorú získate na Oddelení urgentného príjmu - registrácia pacientov na prízemí polikliniky DFNsP.

Ak v kroku 3 počas realizácie rezervácie zadáte kód pacienta, rezervácia termínu bude priradená internému pacientovi DFNsP, ktorý je evidovaný pod týmto kódom. Na základe zadaného kódu pacienta, budete následne identifikovaný na Oddelení urgentného príjmu - registrácia pacientov na prízemí polikliniky DFNsP. Vaša identifikácia na tomto pracovisku je nevyhnutná pred návštevou konkrétneho oddelenia. Zadaný kód pacienta bude po návšteve Oddelenia urgentného príjmu - registrácia pacientov slúžiť ako identifikátor v čakárni lekára.

Ak v kroku 3 počas realizácie rezervácie nezadáte kód pacienta, pred príchodom do čakárne lekára sa najskôr zaevidujte na Oddelení urgentného príjmu - registrácia pacientov na prízemí polikliniky DFNsP, kde Vám bude pridelený kód pacienta. Na základe získaného kódu pacienta, budete následne identifikovaný v čakárni lekára.

Pri každej návšteve DFNsP je nevyhnutné registrovať/identifikovať sa na Oddelení urgentného príjmu - registrácia pacientov na prízemí polikliniky DFNsP.


 

OTÁZKA: Zabudol som svoje prihlasovacie heslo, ako mám postupovať ďalej?

Ak ste zabudli svoje heslo navštívte stŕanku pre obnovenie hesla a postupujte podľa pokynov.


 

OTÁZKA: Je nevyhnutné registrovať sa pre rezerváciu termínu?

Áno, registrácia do systému je povinná. Prihlasovacie údaje sú vždy Vaša emailová adresa a zvolené heslo.


 

OTÁZKA: Môžem si zmeniť svoje prihlasovacie údaje?

Prihlasovacie údaje ako Vaše meno, priezvisko, emailová adresa a heslo môžu byť zmenené po prihlásení do systému na stránke správa konta.


 

OTÁZKA: Ako môžem zrušiť svoju rezerváciu termínu?

Vaše rezervácie termínov, spolu s históriou rezervácií môžete nájsť na stránke Prehľad rezervácií, v ktorej máte možnosť kliknutím na príslušné tlačidlo rezerváciu zrušiť. Prehľad rezervácií je dostupný len po prihlásení, ak chcete svoju rezerváciu zrušiť bez prihlásenia navštívte stránku Zrušiť rezerváciu, kde môžete pomocou kódu pre zrušenie rezervácie svoju rezerváciu anulovať. Rezerváciu termínu vyšetrenia je možné zrušiť 24 hodín pred dňom vyšetrenia.


 

OTÁZKA: Čo je to kód pre zrušenie alebo kód pre zrušenie termínu?

Tento kód slúži na zrušenie rezervácie termínu bez nutnosti prihlásenia do systému. Kód je pre každú rezerváciu jedinečný, a slúži na anulovanie len jednej konkrétnej rezervácie. Tento kód môžete bez prihlásenia použiť na stránke Zrušiť rezerváciu. Tento kód je zasielaný v rámci potvrdenia rezervácie na zadanú emailovú adresu, alebo je možné ho nájsť v detaile rezervácie na stránke Prehľad rezervácií.


 

OTÁZKA: Pri rezervácií termínu dostávam chybovú hlášku "Vyčerpali ste maximálny počet aktívnych rezervácií", čo to znamená?

Rezervačný systém verifikuje, koľko má Vaše konto momentálne aktívnych rezervácií pre všetky terminy vyšetrení, vo všetkých oddeleniach. Za aktívnu rezerváciu sa považuje taká rezervácia, ktorá je plánovaná do budúcna. Po vyčerpaní limitu aktívnych rezervácií, si bude môcť Vaše konto vytvoriť ďalšiu rezerváciu termínu až po realizácií momentálne aktívnych rezervácií termínov. Alternatívou je zrušenie niektorých rezervácií Vašich termínov na stránke Prehľad rezervácií.


 

OTÁZKA: V kalendári termínov neviem nájsť žiadny termín, ako mám postupovať ďalej?

Kalendár termínov (krok 2 pri realizácií rezervácie) je možné prechádzať niekoľkými spôsobmi:

  • Pomocou výberu konkrétneho dátumu, od ktorého sa budú termíny zobrazovať
  • Pomocou navigačných tlačidiel (doprava, doľava), ktoré posúvajú kalendár "dopredu" resp. "dozadu"
  • Vyhľadať voľný termín automaticky pomocou zeleného tlačidla Nájsť termín, ktoré najbližší voľný termín dohľadá a nastaví kalendár na konkrétny deň. Tlačidlo sa nachádza vpravo hore nad kalendárom termínov.